Novi Sad - Ulica Kralja Aleksandra


Novi Sad - Ulica Kralja Aleksandra
Originally uploaded by Zoran Skaljac.

Novi Sad - Ulica Kralja Aleksandra

Via Flickr:
Novi Sad - Ulica Kralja Aleksandra